+421 42 4428136 mivstav@mivstav.sk

Výroba elektro

Firma MIV STAV, s.r.o. na základe požiadaviek zákazníkov zabezpečí projektovú dokumentáciu, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, vybavenie povolení v rozvodných závodoch a osvedčení technickej inšpekcie.

Na základe dodanej alebo odsúhlasenej technickej dokumentácie na elektrické zariadenia a celky zabezpečujeme z vlastných zdrojov ich výrobu aj realizáciu a následnú koncovú montáž.

Na nami dodané ale aj už namontované elektrické zariadenia zabezpečujeme odborný servis, revízie elektrických zariadení za účelom ich bezpečnej prevádzky.