+421 42 4428136 mivstav@mivstav.sk

Referencie

Realizované akcie v období 1994 – 2010:

1. Kotolne na spaľovanie zemného plynu:
– SOU ZTS Dubnica nad Váhom
– SOU ZVS Dubnica nad Váhom
– Spoje Bratislava v spolupráci s firmou TRELIS Trenčín
– Obchodný dom Nová Dubnica
– Leoni Autokabel Slowakia Trenčín
– Rekonštrukcia kotolne OLD HEROLD Trenčín
– Rekonštrukcia kotolne Trenčianske Teplice
– Rekonštrukcia kotolne Krajskej policajnej stanice Trenčín
– Montáže malých blokových kotolní pre KBV a malé objekty

2. Technologické stavby:
– JCP Štúrovo – rekonštrukcia odkôrňovacej linky včítane projektovej dokumentácie
– MIKONA Lúky pod Makytou – rekonštrukcia výrob. haly, montáž prachotes. prípojnic. rozvodu
– ČOV Nitra – intenzifikácia biologickej čistiarne včítane projektovej dokumentácie
– ČOV Topolčany – rekonštrukcia bioplynového hospodárstva a MaR
– ČOV L. Mikuláš – intenzifikácia biologickej čistiarne včítane projektovej dokumentácie
– ČOV Cinobaňa – kompletná elektroinštalácia vrátane rekonštrukcie trafostanice
– ČOV Vodné elektrárne – Ladce, Ilava Dubnica, Trenčín, Horná Streda, Nové Mesto, Kostolná
– ČOV Transpetrol Račkova dolina – kompletná elektroinštalácia
– ČOV Vural Bytča – rekonštrukcia biologickej intenzifikácie
– ČOV KINEX Bytča – rekonštrukcia biológie – intenzifikácia
– Opravovňa vodomerov Štvrtok nad Váhom – elektroinštalácia technológie
– Leoni Autokabel Slowakia Trenčín
– Leoni Slowakia Dobrá
– elektroinštalácia technologických rozvodov
– Leoni Slowakia Nová Dubnica – rekonštrukcia elektroinštalácie technológie
– CALEX – SAMSUNG a.s. – elektroinštalácia chladiacej stanice
– AKU-TECH Nové Mesto – rekonštrukcia elektroinštalácie a technológie
– Skloobal Nemšová – rekonštrukcia sklárskej pece – elektroinštalácia, MaR, sklárske stroje
– SEZ Zvolen – elektroinštalácia novobudovaných priestorov
– EUROTIP FIAT Kubra – elektroinštalácia novostavby
– OD Nová Dubnica – elektroinštalácia
– MILEX Trenčín – rekonštrukcia elektroinštalácie komplet
– Kovofinál Dubnica nad Váhom – rekonštrukcia elektroinštalácie technológie
– J a J Kolačín – rekonštrukcia elektroinštalácie a technológie
– LR Crystal Lednické Rovne – rekonštrukcia úpravy technologickej vody – elektroinštalácia
– ČOV Sokolovo – Citice – dodávka a montáž technolog. zariad.pre zahusťovanie odpad. kalov
– ČOV Sereď – Dolná Streda – dodávka a montáž technolog. zariadenia pre zahusťovanie kalov
– JAMP Ilava – polyfunkčný objekt
– Matador Púchov – sociálno-prevádzková budova

3. Energetické diela:
– Nová Dubnica – sídlisko Pod cintorínom – komplexné káblové rozvody
– Trenčín – sídlisko Pod Juhom – komplexné káblové rozvody, verejné osvetlenie
– Dubnica nad Váhom – rekonštrukcia trafostanice a rozvodov NN na ul. kpt. Nálepku
– GABOR Bánovce nad Bebravou – káblová prípojka VN, dodávka a montáž trafostanice a VN rozvodov 2x630kVA a 2x1MVA
– Leoni Slowakia Dobrá – Rekonštrukcia trafostanice a rozvodov VN 2,6MVA
– Leoni Autokabel Slowakia Trenčín – káblová prípojka VN, dodávka a montáž trafostanice a VN rozvodov 2x630kVA
– VSC – Coca-Cola Bratislava – káblová prípojka VN, dodávka a montáž trafostanice a VN rozvodov 2x630kVA
– YPOR a.s. Zemianske Kostoľany – rekonštrukcia rozvodov VN a meracích kobiek VN
– Verejné osvetlenie – Ilava, Ladce, Dubnica nad Váhom, Bolešov, Trenčín
– Prekládky a opravy silových vedení NN a VN v okresoch Ilava, Trenčín, Púchov
– JAMP Ilava – stĺpová trafostanica
– AVENT Piešťany – komplet závod a projektová dokumentácia
– INVENSYS Trnava – vn prípojka a trafostanica 2MVA
– NsP Ilava – trafostanica 2x630kVA
– Bánovce n./B. – trafostanica 100kVA
– SEWON ECS Lednické Rovne

4. Bytové a účelové stavby:
– Dubnica nad Váhom – rekonštrukcia slobodárne na sociálne byty – elektroinštalácia
– rekonštrukcia bytového fondu pre DUBYTEX Dubnica
– 13-bytovka – novostavba – elektroinštalácia
– Praha Brevnov – novostavba 40 byt. jednotiek – novostavba – elektroinštalácia
– Elektroinštalácie rodinných domov – rekonštrukcie, novostavby
– Privátne ambulancie v Dubnici, Ilave, Trenčíne – elektroinštalácia
– Danubia Invest Bratislava – administratívna budova – elektroinštalácia v realizácii
– Leoni Autokabel Slowakia Trenčín – sociálno-prevádzková budova – elektroinštalácia
– VÚB Piešťany – rekonštrukcia – elektroinštalácia
– VÚB Nová Dubnica – elektroinštalácia
– MERCK Bratislava – administratívno- skladový objekt – elektroinštalácia
– Coca Cola Bratislava – skladová hala – elektroinštalácia
– Polyfunkčný bytový objekt č.5 – Dlhé Diely Bratislava – elektroinštalácia, pre SBD Viktória
– Polyfunkčný bytový objekt č.6 – Dlhé Diely Bratislava – elektroinštalácia, pre SBD Viktória
– 106 – bytový objekt Devínska N. Ves – elektroinštalácia, pre EIB Bratislava
– Manipulačná a prekládková plocha Vajnory
– Rodinné domy realizované systémom NIKOBUS – p. Kubinec Bratislava, Čukarská Paka, Vajnory, Trenčín, Nová Dubnica, Kolačín
– Doškolovacie stredisko Malá Franková

Realizované diela od r. 2010:
– 19 b.j. Mikušovce
– Prestavba vinohradníckeho domu Bratislava
– Rekonštrukcia budovy TEKOS Nová Dubnica
– OD Koratex Bratislava – prístavba
– INALFA Krakovany
– FVTE Chyžné
– FVTE Čizatice
– FVTE Nižné Nemecké
– FVTE Tekovské Nemce
– FVTE Poltár
– FVTE Rumince
– FVTE Vinica
– FVTE Biskupice
– FVTE Dolné Plachtince
– FVTE Lišov
– FVTE Alekšince
– FVTE Horné Kočkovce
– FVTE Tesárske Mlyňany
– Reutter Myjava – I. a II. etapa
– Logistický park Veľká Ida – inžinierske siete
– Delta Dubnica nad Váhom
– Výrobný testovací a skladový areál pre senzory IEE Košice
– BOGE Trnava
– Logistické centrum Goodman Senec – Hala A, C
– Metzeller Senec
– Výrobný areál Oerlikon Balzers Slovakia Veľká Ida
– Hala Bratislava Etapa II – DC9 Senec
– Priemyselný areál DAEJUNG Nová Dubnica
– Skladová hala CONTINENTAL Dubnica nad Váhom
– Lozorno DC4
– Rekonštrukcia ASBIS SK – I.etapa Bratislava
– Centrála firmy Hörmann Senec – I.etapa
– Convatec Michalovce – Trafostanica TS2

5. Projekty pre stavby :
– KORATEX Bratislava a trafostanica 400kVA
– VITAE Bratislava
– Vilové domy Bôrik a trafostanica 250kVA
– DURA Stupava a trafostanica 3MVA
– Záhorská Bystrica – Krče a 3 trafostanice 1x630kVA
– Brezová pod Bradlom a trafostanica 2x630kVA
– DELPHI Senica a trafostanica 3MVA
– MAKINO Tuhovské Bratislava
– Administratívno-skladový objekt Lyreco Pezinok-I.etapa
– INALFA Krakovany
– OD Koratex Bratislava – prístavba
– Logistický park Veľká Ida
– DELTA Dubnica nad Váhom
– Reutter Myjava – I. a II. etapa
– Výrobný testovací a skladový areál pre senzory IEE Košice
– Logistické centrum Goodman Senec dostavba haly A – časť A4,A5,A8,A9
– Rozšírenie obchodného centra s výpočtovou technikou fy ASBIS SK Bratislava
– Senec – Logistická hala B, D
– Priemyselný areál DAEJUNG Nová Dubnica
– Skladová hala CONTINENTAL Dubnica nad Váhom
– Výrobný areál Oerlikon Balzers Slovakia Veľká Ida

6. Výroba rozvádzačov:
– typizované pre KBV
– typizované pre verejné rozvody NN
– netypizované pre KBV
– jednoúčelové a technologické do 2 500A