MIV STAV, s.r.o.
Pod hájom 1364/163
018 41 Dubnica nad Váhom

Tel: 042 / 4428136

mail: mivstav@mivstav.sk
www.mivstav.sk

mobil konateľ:
Viliam Molnár: +421 911 740 584

 

IČO: 31 619 304
DIČ: 2020437397
IČ DPH: SK2020437397
č.účtu: SK84 0900 0000 0003 6154 8143