+421 42 4428136 mivstav@mivstav.sk

Dodávka zariadení

MIV STAV, s.r.o. na základe objednávok zabezpečuje:

  • dodávky olejových a suchých vysokonapäťových transformátorov rôznych výrobcov
  • rozvádzače pre VN rozvodne
  • rozvodne nízkeho napätia
  • rozvádzače NN do prúdu 6300A
  • rozvádzače pre kompenzáciu jalového prúdu
  • trafostanice VN ako celky, prípadne časti