+421 42 4428136 mivstav@mivstav.sk

Naša ponuka

Výroba, montáž, oprava a údržba el. zariadení v rozsahu :

Výroba :

  • rozvádzače nn do 1000V, 2500A
  • kovovýroba a oceľové konštrukcie
  • objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Montáž, oprava a údržba :

  • rozvody nn
  • stavebné a technologické inštalácie
  • inštalácie rodinných domov
  • zariadenia s napätím do 52kV vč. bleskozvodov (trafostanice, prívody vn)
  • objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • objekty s nebezpečenstvom výbuchu – bez obmedzenia